Verenigingstenue

Het verenigingstenue

Tijdens wedstrijden in de (Nevobo-)competitie dient het verenigingstenue te worden gedragen, bestaande uit een zwarte sportbroek en een door de vereniging beschikbaar gesteld wedstrijdshirt in de kleuren rood/zwart met hierop de verenigingsnaam Thales KEV Combinatie TKC.
Het shirt blijft eigendom van de vereniging en wordt in bruikleen gegeven aan de TKC-leden die uitkomen in één van de recreantencompetities. Voorwaarden voor het in bruikleen verstrekken van het tenue zijn:

  • de kleding mag uitsluitend tijdens volleybalwedstrijden van TKC worden gebruikt
  • het is niet toegestaan de kleding anders te gebruiken dan waarvoor deze is bedoeld
  • het is niet toegestaan de kleding te veranderen of te vermaken
  • zonder toestemming van het bestuur mogen in verband met eventuele verplichtingen jegens sponsoren op de kleding geen teksten worden aangebracht, zoals emblemen en dergelijke
  • dit verenigingstenue dient tijdens alle officiële wedstrijden te worden gedragen
  • er wordt door het betreffende team deelgenomen onder de verenigingsnaam TKC
  • er wordt uitsluitend deelgenomen door leden van de vereniging
  • indien tijdens een wedstrijd schade aan het ter beschikking gestelde tenue is ontstaan dient dit direct na afloop van de wedstrijd door de speler bij de aanvoerd(st)er te worden gemeld. De aanvoerd(st)er meldt dit direct bij het bestuur van TKC. De speler wordt alleen aansprakelijk gesteld als er sprake is van opzet of grove schuld
  • bij verlies of beschadiging door onzorgvuldig gebruik of beheer brengen wij kosten in rekening voor het ter beschikking gestelde tenue of de afzonderlijke delen, te weten:

a. in het 1ste jaar: 80% van de vervangingswaarde
b. in het 2de jaar: 60% van de vervangingswaarde
c. in het 3de jaar: 40% van de vervangingswaarde
d. in het 4de jaar: 20% van de vervangingswaarde
e. daarna: 0 euro

  • na beëindiging van het lidmaatschap wordt het shirt in onbeschadigde toestand ingeleverd

Het is de bedoeling dat zeer zorgvuldig met het shirt wordt omgegaan zodat het in goede staat weer door de vereniging wordt ontvangen.

De bepalingen zijn voor leden ook te vinden in artikel 11 van het Huishoudelijk Reglement.

TKC verenigingstenue
TKC verenigingstenue